For å eie håndvåpen i Norge må du ha fylt 21 år og være medlem av en pistolklubb i minst 6 mnd. I løpet av denne tiden må du ta sikkerhetskurs og delta aktivt på treningene.

 

Våpenloven: LOV-2018-04-20-7: Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].

Våpenforskrifter: FOR-2021-05-07-1452: Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)

 

Politiets side som handler om våpen.

Politiets behandling av våpensaker, Rundskriv 2009/009-2

 

 

Halden Pistolklubb:
Når du skal søke politiet om våpen må du fylle ut en våpensøknad, pluss et vedlegg som klubben skal skrive under på. Disse papirene kan du hente på politikammeret eller så har vi liggende noen i skapet i Oskleiva.
Vedlegget skal også underskrives av leder, nestleder, kasserer eller sekretær i klubben. Spørsmål eller avtale om underskrift sendes post@haldenpk.no.