Personer som ønsker å bli medlem i Halden Pistolklubb må ha gjennomført og få bestått sikkerhetskurs før de er fullverdig medlem i vår klubb. Vi arrangerer slike kurs ved ujevne mellomrom, kurset er utarbeidet av Norges Skytterforbund. Det er kun medlemmer i Halden Pistolklubb som kan delta på våres sikkerhetskurs.

Kurset består av en teoridel, en praktisk del (skyting på bane med kaliber 22LR) og en teoretisk prøve. Kurset eksisterer kun på norsk, så du må kunne forstå norsk både muntlig og skriftlig. Har du dysleksi gi beskjed til instruktør på kursdagen, så kan du få lese hjelp til den teoretiske prøven. Det blir utdelt kursmateriell ved oppstart.
Skivemateriell, lapper, ammunisjon og lån av våpen er også inkludert i kursavgiften som er kr. 1300,- pr. person. Du må forhåndsbetale når du har fått beskjed om dato for kurs, for at påmeldingen er gyldig.

De som ønsker å gå på kurs må sende en mail til klubben på sikkerhetskurs@haldenpk.no og oppgi fullstendig navn, adresse, tlf, fødselsdato (dag, mnd og år) og en mailadresse som er gyldig.

Kurset går over 2 kvelder eller en hel dag på ei helg, det er forskjell fra kurs til kurs vi holder. Det er kun 100 % oppmøte som gjelder for godkjent kurs. Både sikkerhetskurset og treningene er i hula våre (tilfluktsrommet) i Oskleiva.
Etter sikkerhetskurset må du delta på 3 treninger med kaliber 22LR og delta på minst 1 dugnad for å få sikkerhetskurset godkjent.

Det utstedes kursbevis når både kurs, treninger og dugnad er gjennomført og bestått.
Dette kursbeviset legges ved søknad om erverv av skytevåpen som sendes politiet når du skal søke om våpen.

Beskrivelse av kurset
Målsetting: Gjennom teoretisk og praktisk opplæring lære elevene sikker opptreden på banen, og håndtering av våpen og ammunisjon iht. gjeldende bestemmelser.

Hovedtema: Sikkerhet

Teori
• Organisasjonsstruktur: klubb, krets, forbund, NIF, klubbens organer og tillitsvalgte
• Sikker opptreden på skytebane
• Behandling av våpen og ammunisjon
• Sikkerhetsbestemmelser
• Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon
• Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering
• Skyteprogrammer
• Verneutstyr
• Våpenpuss
• Medlemmers rettigheter og plikter.

Praktisk
• Sikker opptreden på skytebane
• Behandling av våpen og ammunisjon
• Sikkerhetsbestemmelser
• Skyteøvelser under ledelse