Det er godt over 20 forskjellige skytegrener i Norges Skytterforbund. Fordelt på felt, bane 25 meter og luft 10 meter øvelser.

Alt av nasjonale og internasjonale lover og regler finner du her.

1F - Finfelt

En feltløype består av normalt 10 standplasser, det kan være færre også. Hver enkel standplass vil det være forskjellige blinker og ulike skytetider.
På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan h*n vil fordele skuddene.
Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.
Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.
Det kan være flere forskjellige avstander på de forskjellige blinkene på en standplass. Pass derfor på å skyt på dine blinker 😉

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Kaliber: 5.6 mm (.22”)

Våpenspesifikasjoner: § 8.25.7.1.1 Finfelt Pistol eller revolver iht. ISSFs bestemmelser for 25 m randtenningspistol ref. ISSF 8.12 og 8.13. Avtrekksvekt 1000 gram.

Link til regelverket: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

1G - Grovfelt

En feltløype består av normalt 10 standplasser, det kan være færre også. Hver enkel standplass vil det være forskjellige blinker og ulike skytetider.
På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan h*n vil fordele skuddene.
Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.
Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.
Det kan være flere forskjellige avstander på de forskjellige blinkene på en standplass. Pass derfor på å skyt på dine blinker 😉

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Kaliber: Kal. 7.62 mm – 9,65 mm (kal. 0.30” – kal. 0.38”)

Våpenspesifikasjoner: § 8.25.7.1.2 Grovfelt Pistol eller revolver iht. ISSFs bestemmelser for 25 m Grovpistol. ref. ISSF 8.12 og 8.13. Avtrekksvekt 1000 gram.

Link til regelverket: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

1M - Militærfelt

En feltløype består av normalt 10 standplasser, det kan være færre også. Hver enkel standplass vil det være forskjellige blinker og ulike skytetider.
På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan h*n vil fordele skuddene.
Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.
Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.
Det kan være flere forskjellige avstander på de forskjellige blinkene på en standplass. Pass derfor på å skyt på dine blinker 😉

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Kaliber: Kal. 9 mm – 11.56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”)

Våpenspesifikasjoner: § 8.25.7.1.3 Militærfelt Løpslengde, siktemidler, og totalvekt i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m grovpistol. ref. ISSF 8.12 og 8.13. (Ikke krav om at målekasse skal brukes). Avtrekksvekt 1360 gram.
Revolver ikke tillatt. Fingergrep i forkant av skjeftet tillates. Prosjektilet skal stikke minimum 5 mm utenfor hylsekant, og veie minimum 100,0 grain. Faktorkrav er ≥ 120.

Link til regelverket: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

1R - Revolverfelt

En feltløype består av normalt 10 standplasser, det kan være færre også. Hver enkel standplass vil det være forskjellige blinker og ulike skytetider.
På hver standplass skal skytterne skyte på blinker plassert i terrenget, alt fra en til seks blinker. På hver standplass skytes det seks skudd, og det er opp til skytteren hvordan h*n vil fordele skuddene.
Er det seks blinker på standplassene, er det helt greit å sette alle 6 skuddene i en blink eller man kan prøve å treffe alle blinkene. Det lønner seg alltid å treffe alle blinkene, for det gir mer poeng.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder.
Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.
Det kan være flere forskjellige avstander på de forskjellige blinkene på en standplass. Pass derfor på å skyt på dine blinker 😉

Poeng regnes på følgende måte: Du får ett poeng hvis du har truffet blinken, og så får du ett poeng for hver blink du treffer. Så skyter du i en blink får du to poeng. Ett poeng for treffet og ett poeng for blinken. Derfor lønner det seg alltid å treffe flest mulig blinker.

Kaliber: Kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal 0.455”)

Våpenspesifikasjoner: §8.25.7.1.4 Revolverfelt, § 8.25.7.1.4.1 Revolver kal. 9 mm – 11,56 mm (kal. 0.355” – kal. 0.455”). Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler, og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25m grovpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Avtrekkesvekt 1360 gram.

§ 8.25.7.1.4.2 Revolver kal. .22 LR – Ungdom Gjelder klassene U, U14 og U16. Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m finpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Merknad: Skytestilling klasse ungdom, se punkt 8.25.7.6.1. Avtrekksvekt 1360 gram.

§ 8.25.7.1.4.3 Revolver kal. .22 LR – Junior Gjelder klassene Junior, A, B, C og D. Ingen begrensing på løpslengde og totalvekt. Siktemidler og skjefte i hht. ISSFs bestemmelser for 25 m finpistol, ref. ISSF 8.12 og 8.13, dog ingen krav til avstand mellom siktemidler (sikteradius) pga. fri løpslengde. Avtrekksvekt 1360 gram.

Link til regelverket: https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/

1S (SP) - Spesialpistol
1S (SR) - Spesialrevolver
1S (M1) - Magnum 1
1S (M2) - Magnum 2
Norgesfelt

https://norgesfelt.no/

2A - 50m Fripistol
2B - 25m Fripistol, Coltskive
3A - 10m Luftpistol, 40/60 skudd
3B - 10m Luftpistol, fallfigur 40 skudd
3C - 10m Luftpistol, Standard 40 skudd
3D - 10m Sprintluft
3E - 10m Luftpistol, mix lag
4 - 25m Silhuettpistol
5 - 25m Standardpistol
6F - 25m Finpistol
6G - 25m Grovpistol
7F - 25m Hurtigpistol fin
7G - 25m Hurtigpistol grov
7M - 25m Hurtig militær
7R - 25m Hurtig revolver
7SP - 25m Hurtig spesialpistol
7SR - 25m Hurtig spesialrevolver
8F - 25m NAIS Fin
8G - 25m NAIS Grov
PPC 1500

Det er ikke mange i HPK som har PPC kurset. Vil du vite mer om PPC ta kontakt med Johan Sand eller Evert Jonassen i klubben.

Informasjonen nedenfor er hentet fra Norges Skytterforbund.

PPC 1500

HVA ER PPC

PPC = Precision Pistol Competition (PPC 1500 fordi 1500 er maksimale oppnåelige poengsum)

Tidligere kjent som:

 • Police pistol combat
 • Practical police course
 • Practical pistol course
 • Practical pistol combat

PPC skyting oppsto i USA i 1957/58 som en konkurranseform tilpasset politiopplæring. Den var lenge en konkurranseform forbeholdt politi og militær tjenestepersonell, men ble etter hvert oppdaget og adoptert av de sivile skytterne.

Det er rundt 6000 PPC skyttere i verden med registrert WA (World association) id/nummer. 280 av disse i Norge. Dette WA ID nummeret gir PPC skytteren anledning til å delta på alle PPC stevner rundt omkring i verden.

For å kunne delta i PPC 1500 må du våre godkjent som skytter og ha deltatt på et kurs som gir deg en godkjenning til å konkurrere.

KLASSER

Alle åpne «registrerte» PPC stevner rapporterer sine resultater fortløpende til WA 1500, som er ansvarlige for å føre klasselister og noterer internasjonal og nasjonal ranking i forhold til oppnådde resultater.

Det er følgende klasser i PPC:

 • High master (1476-1500)
 • Master (1440-1475)
 • Expert (1379-1439)
 • Sharpshooter (1290-1378)
 • Marksman (0-1289)

Det må skytes to ganger innenfor poengkravet før man oppnår rangeringsbetegnelsen. Rangering oppnås fortløpende, noe som vil si at man rykker opp i ny klasse så snart resultatet er publisert i WA.

HVORDAN SKYTINGEN FOREGÅR

Det skytes vanligvis i åtte forskjellige våpendisipliner, også kalt «matcher», med både pistol og revolver. Alle «matcher» og oppdelte matcher, kalt «stager», starter stående med ladd våpen i hylster, og skytterne skal innen en gitt tid avfyre fra 6 til 24 skudd i forskjellige stillinger fra liggende, sittende, knestående, stående med høyre og venstre barrikade til stående fri.

Avstandene er fra 3, 7, 15, 25 til 50 yard. Omladning er en del av øvelsene og hvert magasin/hurtiglader skal ha 6 skudd som bæres på kroppen.

POENGSYSTEMET

Det skytes på en standard PPC skive på alle avstander, hvor 7er ring er minste tellende poeng. Skytterne skyter for det meste presisjon, men hurtig presis skyting benyttes også.

SKYTEPROGRAM

En PPC 1500 match for revolver eller pistol består av følgende øvelser:

(150 skudd)

Match 1:

 • Stage 1: 7 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling

15 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling

Match 2:

 • 25 yards 3×6 skudd på 90 sek. 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.

Match 3:

 • 50 yards 4×6 skudd på 165 sek. 6 skudd sittende / 6 skudd liggende / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.

Match 4:

 • 2 x 25 yards 2×6 skudd på 35 sek. Stående skytestilling

Match 5:

 • Stage 1: 7 yards 2×6 skudd på 20 sek. Stående skytestilling.
 • Stage 2: 25 yards 3×6 skudd på 90 sek. 6 skudd knestående / 6 skudd stående barrikade venstre / 6 skudd stående barrikade høyre.
 • Stage 3: 50 yards 4×6 skudd på 165 sek. 6 skudd sittende / 6 skudd liggende
 • Stage 4: 25 yards 6 skudd på 12 sek. Stående skytestilling.

I tillegg til 1500 match skytes det også 60 skudds og 48 skudds matcher. Her benyttes andre våpen enn de som brukes i 1500-matchene. For detaljer, se http://www.ppc1500.no/index.php/regelbok

REGELVERK

I Norge (nasjonale regler) kan en PPC 1500 match skytes med alle våpen godkjent for NSF feltprogram med løpslengde begrenset til 6 tommer, og man trenger i tillegg 4 magasiner/hurtigladere. Skytebriller og hørselvern er påbudt, men irisblendere og skyggelapper er ikke tillatt.

Internasjonalt må en følge de regler som er angitt in WA 1500 rules and regulations. (www.wa1500.org)

I Norge er det opprettet et PPC-råd. Rådet består av 4 skyttere og for tiden er følgende skyttere medlemmer:

Arnth Lien, Åsane Pistolklubb (leder)

Leif Inge Turøy, Åsane Pistolklubb

Christian Hegstad, Oppegård Pistolklubb

Morten Andre Johansen, Oscarsborg Pistolklubb.

PPC Norge har og egen hjemmeside: www.ppc1500.no

WA1500 MØTE

Årlig avholdes det et internasjonalt WA1500 møte, der hver nasjon har anledning til å komme med endringsforslag, både til regelverk og andre endringer. Disse møtene søkes avholdt i fm EM/VM. I år går møtet i Alsfeld i Tyskland 18. august i fm VM og Norge er representert ved PPC rådets leder.

Kilde: https://www.skyting.no/pistol/ppc-1500/

SH øvelser