Vi vill herved takke så meget Støttelaget for Idd HV.
Halden Pistolklubb styre og medlemmer vil takke for pengestøtten til vårt Hisåsen Pistolbane prosjekt.
Pengene vil først gå til gasslifter for lukene, og det blir nok litt mer grus og drenering på plassen også nå.
Vi har investert ca 100.000 kr der i løpet av de 2 siste årene, Og vi har mer planlagt fremover.
Vi venter nå bare på godkjenning fra Politiet så banen kan tas i bruk.
Så hele klubben takker så meget for det gode bidraget på 25.000kr vi har fått.
mvh
Halden Pistolklubb