Hei alle medlemmer i Halden PK.

Da ser det endelig ut som vi nærmer oss litt skyting igjen, dvs nesten i slutten av Mai.
Erna har nå lagt frem en gjenåpningsplan, og i trinn 2 er idrett, inne og ute for voksne med.
Eneste restriksjoner er 1m avstand og max 20 stk. Dvs vi kan gjenoppta vår korona trening, med 6 stykk pr time og annenhver standplass som vi hadde i store deler av 2020.
Så fort de åpner for trinn 2, kjører vi igang. Foreløpig er det sikte på i slutten av Mai mnd.

Styret har ventet med årsmøte til vi kunne ha fysisk møte. Det er nå satt opp Onsdag 26 mai 2021. Det vil bli på Armeen som sist.
Der har vi god plass og det er lett og overholde smittevern, selv med 30+ medlemmer til stede. Det vil bli sendt ut korrekt innkalling 1 mnd før.
Men har du noe du ønsker og ta opp på kommende årsmøte, så send gjerne det inn til post@haldenpk.no.

Styret har i vinter jobbet mye med Hisåsen, vi hadde besøk av Tarjei Ravn fra NSF i desember, og fikk da korrekte og oppdaterte tegninger på hvordan vollen må bygges.
Dette er nå tatt videre med en entreprenør, som skal stå for gravingen. Massene får vi, men må betale for graving og transport. Dette arbeidet vil begynne så fort tela har gitt seg i veien opp til Hisåsen.
Så der har vi tatt et syvmilssteg i riktig retning mot gjenåpning av Hisåsen.

Så fort det åpnes for små samlinger, vil vi trenge dugnader både i Hula og Hisåsen. Så dette sender vi ut melding om så fort det lar seg gjøre. Jo mer vi får gjort ferdig før skytingen åpner, jo bedre er det.

Styret vil også minne på at akkurat nå, er all form for trening stengt. Også egentrening. Dette er alle klubber nå pålagt av NSF.

mvh
Styret
Halden PK