Møteinnkalling Halden Pistolklubb
Det avholdes årsmøte for Halden Pistolklubb i Hula mellom Oskleiva 12 og 14 fredag 15.mars kl 19:00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være meldt inn før 1.mars kl 08:00. Sakene skal sendes til haldenpk@online.no .
Disse er på valg: Sekretær, nestleder og varamedlem.
Forslag og ønsker i forhold til valg sendes leder for valgkomiteen – Iben Windt – ibenwindt@hotmail.com , den som foreslås må ha blitt spurt og takket ja og må møte opp personlig på årsmøtet.