Ekstraordinært årsmøte i HPK torsdag 9. august kl 18:00.
Saker som skal behandles: Regnskap 2017.
Det vil bli vanlig trening etter møtet.