Ekstraordinært årsmøte i HPK torsdag 22. mars kl 18:00.

Saker som skal behandles: Regnskap 2017.

Det vil bli vanlig trening etter møtet.