SIKKERHETSKURS TIRSDAG 9 OG ONSDAG 10. MAI KL. 18-21.00.

Minner om at man MÅ ha sikkerhetskurs før man kan skyte hos oss. Etter å ha fullført disse 2 dagene må man møte opp 3 ganger og skyte 50 skudd med 22lr eller større kaliber samt stille opp på 1 dugnad før man får diplomet for fullført kurs.

Alt dette vil du bli informert om på kurset.

Kurset må være betalt i sin helhet før kursoppstart, samt medlemsavgiften må være betalt.

Kurset kr. 1.300,- og medlemsavgiften kr.700,-  utgjør kr. 2.000,- dette gjelder da for kalenderåret 2017.

Påmeldingsfristen 1. mai.

Er du medlem sender du en mail og melder deg på kurset her: haldenpk@online.no er du IKKE medlem må du PERSONLIG MØTE OPP i Hula og melde deg skriftlig inn. -Elisabeth