Årsmøte HPK

Tid: Fredag 2.mars 2018 Kl: 19:00 Sted: Hula, Oskleiva Frist for forslag: MÅ være styret i hende FØR 16. Februar, sendes til haldenpk@online.no Disse er på valg: Leder, Kasserer, styremedlem, Sekretær trekker seg og det skal derfor velges ny sekretær for 1 år....

Klubbmesterskap VM program 2017

Klubbmesterskap VM program 2017 Juniorer Christian August                             51+105=156 Lars Henrik                                       60+94=154 Kevin Redi                                        58+58=116 Benjamin Redi                                ...

Ribbeskyting

På torsdag 7 desember skyter vi den tradisjonelle «Ribbeskytinga». Med ribbeskytig menes at det er julemat i premier som deles ut direkte etter avsluttet stevne. Kun de som er igjen får premie. Vi skyter en morsom banefelt, vi deler opp i 3 klasser som...

Viktig informasjon: Medlemskontigent 2018

VIKTIG INFORMASJON: Halden Pistolklubb skal gå over til å bruke Norges Idrettsforbund (NIF) sitt system når det gjelder å fakturere medlemsavgiften, dette pga av at hele medlemsdatabasen til HPK ligger i NIF sine systemer, dette gjelder da også der de henter ut...