Innkalling til årsmøte i Halden pistolklubb 2022

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler i Oskleiva 16 torsdag den 24. Mars kl 18.30.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 10. Mars til post@haldenpk.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden og utsendt via e-post til alle medlemmer.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Halden pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Halden pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på post@haldenpk.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

Årsmøte Forslags Mal