Hei og hopp.
Nytt år, nye stevner krever nytt start kort.
Husk og oppdatere ditt på følgende side, og sjekk klasseføringen er rett.
Er det noe rart så snakk med Neil.