ÅRSMØTE HALDEN PISTOLKLUBB
Tid: Onsdag 26.mai 2021 Kl: 18:30

Sted: Armeèn i Tistedal, Skolegata 11

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 9. Mai og sendes til post@haldenpk.no

Påmelding til årsmøtet sendes til post@haldenpk.no med fullt navn.

Mvh

Styret
Halden PK