Litt om hva som har hendt i klubben og hva som kommer:

Hula i Oskleiva

Kommunen har vært på befaring i Hula, det ble sett på ting som brannvern og luftkvalitet.
Etter tidligere befaring har vi fått på plass en brannvernplan, den nye er nå på plass og brannvesenet mente det så bra ut. Vi har også holdt brannvernøvelser og er godt i gang med det forebyggende arbeidet i Hula. Klubbens brannvernleder er nestleder Johan Sand og som assisterende brannvernleder har styret utsett klubbens banemester, Iben Windt.

Luftkvalitet: vi byttet vifte for en tid siden og lufta ble merkbart mye bedre i Hula.
Etter befaringen ble det foretatt en måling på luftmengden som omsettes ved skyting og det var ikke så bra som vi hadde håpet. Kommunen har vært behjelpelig med å se på dette og vi har fått tilbud på en ny vifte, HPK betaler vifta, ca 16k og kommunen står for installasjonen av denne. Når denne er på plass, like etter nyttår, er lufta i Hula ihht gjeldende regler og pålegg fra utleier/kommunen.

Klubben har også overtatt svømmeklubbens lokaler tidligere og er eneste leietaker i Hula og vi disponerer da Hula selv. Gjennom flere dugnader har vi nå fått større og mer egnede lokaler for å holde sikkerhetskurser og stevner. Liten kjøkkenkrok, mer plass til stoler og bord. Det blir også laget en redskapsbod/ladebu/materialbod i det gamle/nedre kafferommet etterhvert. Kom gjerne med innspill på dette og det meste annet, jo flere vi er med gode ideer, jo bedre blir det:)

Når Covid-19 gir mulighet til det blir det foretatt en dugnad i Hula, vi må vaske og rydde, lage nye stativer til snu-skivene og ellers vedlikehold i Hula. Vi håper kommunen også kan hjelpe til med att få malt gulvet på nytt, da det flasser. Klubben har i lang tid, sannsynligvis i 10-20 år eller mer, hatt samme leie. 15k/år. Dette er mye lavere enn andre klubber som leier av kommunen. Denne blir nå justert opp og det med mye, ny leie havner på ca 37,5k/år. Men dette er uansett ikke mye sett til hva andre klubber i Halden og andre steder betaler i leie for lignende lokaler. Styret mener uansett vi er heldige her, selv med mer enn dobbelt så mye i leie. Her må styret se på hvordan vi kan få inn penger til å dekke den økte leien.

Hisåsen

Jobben går videre, vi nærmer oss ferdigstilling av standplassbygget/containern.
Vollen trenger dessverre mer masser på ene siden og etter en befaring av ekspert fra NSF ser det litt lysere ut enn tidligere. Men det er fortsatt mye å gjøre her. Så det blir flere dugnader fremover. Litt enkelt trenger vi mer masser til vollen, sand til vollen, gassdempere til lukene til standplassbygget, enkel drenering av plassen mellom standplassbygg og voll. Skilter som varsler om skytebane må henges opp, skytebaneinstruks må lages. Så skal politiet godkjenne banen. Som sagt, mye gjenstår, men vi ser lyset i tunnelen.
Det er styrets Kenneth Andersson som holder i Hisåsen.

Skyteaktivitet

Covid-19 gjør det vanskelig for oss, men vi prøver normalt å trene tirsdag og torsdag.
Ungdomsgruppa skyter luft på onsdagene og vi ser på muligheten å starte opp med kruttskyting, 22lr, for de litt mer erfarne ungdommene i 2021.

I 2020 startet vi opp med en PPC1500 gruppe som trener på mandager.
Dette er for de litt mer viderekomne skytterne da det brukes hylstertrekk og omlading som en del av programmet/skytinga. Er du interessert i dette, ta kontakt med nestleder Johan Sand.

Det er også startet opp en gruppe for å få flere jenter å skyte: «Kruttjentene».
Denne gruppa deler mandagene med PPC gruppa.
Den nye gruppa, som skyter hver 3 mandag, har egen facebook side der vi legger ut datoene for når vi har skytedager.
Så kjenner du noen jenter som vil prøve seg, be de finne gruppa vår på facebook.
Dette er dager vi samler sammen jenter som har lyst til å prøve å skyte litt, men som kanskje ikke har lyst til å møte opp å skyte sammen med så mange av medlemmene i starten. Målet er ikke at dere skal fortsette å skyte sammen med bare jentene, målet er at dere skal bli medlemmer, ta sikkerhetskurs og bli med sammen med resten av medlemmene og skyte. Og at vi klarer å formidle til dere den skytegleden dere kan få, og kjenne på det flotte samholdet det er her hos oss i Halden Pistolklubb.
https://www.facebook.com/Kruttjentene-i-Halden-pistolklubb


Sikkerhetskurs

Flere av dere har kamerater osv som venter på neste kurs, det kommer så fort Covid-19 restriksjonene tillater det. påmelding til sikkerhetskurs@haldenpk.no

Hjemmesiden

Styrets Neil H. Nielsen har overtatt denne og er nå klubbens webmaster.
Det har blitt foretatt en ansiktsløfting her og alle resultater fra klubbstevner de siste årene er nå på plass.

Min Idrett

Vil minne alle medlemmer om Min Idrett som er stedet du kan endre dine kontaktopplysninger når du flytter osv. Dette er ikke noe vi i klubben kan gjøre for medlemmene våres, dette styrer dere selv. Hvis du ikke har registrert deg på Min Idrett enda så bruk denne linken: https://medlemskap.nif.no/19447

Da kommer du til HPK’s medlemsregistrering direkte.
På Min idrett, eller i appen, kan man se sitt medlemskort, og startkort som brukes ved konkurranser osv. Er du registrert så ta gjerne en sjekk at infoen din stemmer. Alle mailer og sms’er og liknende fra klubben bruker Min idrett sin info når de sendes ut.

Godt Nytt År
Hilsen Styret i HPK