Basert på lokalt smittetrykk og nasjonale anbefalinger mener kommunedirektøren at det er nødvendig å videreføre det meste av den lokale forskriften.
Forskriften trer i kraft 20. januar 2021 og gjelder til og med 2. februar 2021.

Så ingen organisert trening for oss over 20 år på en stund til.

mvh
Styret