Fin
Mats Hansson                   286        ikke klubbmesterskap
Evert A. Jonassen             283
Bjørn Heitmann                260
Truls Nedrum                    242
Daniel Røsnæs                  233
Kjell Suther                        232

Grov
Evert A. Jonassen             271
Johan Sand                        207, ikke tellende til Klubbmesterskap 253
Ninos Lazar                       118
Mentor Elshani                 157
Besart Xhafa                     66