Klubbmesterskap 17 november 2016 VM program/halvt maks 300p

 

Finpistol

Evert A. Jonassen 145+139=284

Mats Hansson 135+138=273 Överby PK, ikke klubbemsterskap

Morten Moen 134+129=263

Johan Sand 137+126=263

Morten Petterson 133+127=260

Bjørn Heitmann 126+134=260

Tor-Eivind Olsen 127+127=254

Iben Windt 116+117=233

Kim Andre Maurdal 110+119=229

Kjell Suther 116+95=211

Annette Skredderstuen 100+118=218

Lars Erik Lund 96+103=199

Michael Janiszewski 92+97=189

Karina Jacobsen 108+73=182

Tony Eriksen 72+47=119

Per Falla 50+13=63

Kenneth Sandberg 28+94=122      67+60=127 støttehånd

 

Grovpistol

Evert A. Jonassen 132+138=270

Morten Moen 134+115=249

Johan Sand 111+123=234

Iben Windt 110+117=227

Kim Andre Maurdal 108+108=216

Mats Hansson 108+96=204 Överby PK, ikke klubbmesterskap

Kjell Suther 98+104=202

Lars Erik Lund 97+99=196

Michael Janiszewski 66+98=164

Annette Skredderstuen 60+38=98

Tony Eriksen 42+55=97

Kenneth Sandberg 45+52=97

Karina Jakobsen 15+5=20