Lørdag 2. mai holder vi sikkerhetskurs. 

 

Påmeldingsfrist til sikkerhetskurset er 26. april.

Pris på sikkerhetskurset er kr 600.- (Betales kontant på kurset) Mat, kaffe og ammunisjon ligger i denne prisen.

Medlemskontingenten SKAL være betalt for å delta på kurset, så ta med kvittering for betalt medlemskap! Ikke betalt medlemskap får ikke delta på kurset.

Sted: Hula i Oskleiva

Vi starter opp kl 11:00 og holder på til ca 18:00. Oppmøte 10-15 minutter før.

Mat: Det blir servert pølser med brød/lomper til lunsj. Hvis du ikke kan spise dette, ta med egen mat.

Minimum 3 deltakere påmeldt for at kurset blir avholdt!

Ta med egne skrivesaker om dere ønsker å notere ned noe. Har dere spørsmål utover dette er det bare å sende en e-post.

 

All påmelding sendes til groders@skivebom.com, med navn, e-postadresse og mobilnr!

Alle som skyter med skarpe våpen i klubben SKAL ha sikkerhetskurs innen 6 mnd etter å ha meldt seg inn i klubben!

PS: Neste kurs blir etter sommerferien!