Årets klubbmesterskap ble avhold 18. desember 2014. Her er resultatene:

Finpistol Press + duell Totalsum
1 Truls Lindskog 138 + 135 273
2 Johan Sand 118 + 130 248
3 Tor Eivind Olsen 111 + 124 235
4 Roy Keneth Skaug 117 + 107 224
5 Tom Knigge 107 + 106 213
6 Tor Kjetil Lindblad 108 + 98 205
7 Kim Andre Maurdal 113 + 64 177
8 Lars Erik Lund 91 + 83 174
9 Valson Dakaj 74 + 64 138
10 Anders Møen 77 + 80 157
11 Kenneth Sandberg 38 + 44 82
12 Per Falla 36 + 15 51
Grovpistol
1 Truls Lindskog 137 + 124 261
2 Johan Sand 130 + 123 253
3 Tom Knigge 107 + 107 214
4 Tor-Kjetil Lindbad 98 + 100 198
5 Kim Andre Maurdal 108 + 87 195
6 Kenneth Sandberg 41 + 82 123
7 Per Falla 71 + 31 102