Kalender


Her finner du kalender for Halden Pistolklubb. Her legger vi inn når det er treninger, sikkerhetskurs, klubb cup mm. Forandringer kan skje!
Det finnes mer informasjon om klubben i menyen over.

Alle ordinære treninger på tirsdager og torsdager begynner kl 18:00. Det samme gjør ungdomstreningene som er på onsdagene. Se kalender for hvilke datoer det er treninger.

Last ned kalender i pdf her.
Oppdatert 12. apr. 2018

Lov for Halden Pistolklubb, stiftet  07.04.1965 (dato/år), med senere endringer, senest av 01.02.2013 godkjent av Østfold idrettskrets den 14.02.2013

§ 1 Formål
§ 2 Organisasjon
§ 3 Medlemmer
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
§ 5 Kjønnsfordeling
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
§ 9 Inhabilitet
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
§ 13 Årsmøtet
§ 14 Ledelse av årsmøtet
§ 15 Årsmøtets oppgaver
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
§ 18 Idrettslagets styre
§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
§ 21 Lovendring
§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

Last ned hele Halden Pistolklubb lov her (pdf)

Joomla Template by Joomla51.com